Đăng ký nhập học

Đăng ký nhập học

*Để yêu cầu thư mời nhập học (LOA) và hóa đơn học phí, bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới

Để yêu cầu thư mời nhập học (LOA) và hóa đơn học phí bạn hãy điền đầy đủ thông tin và thực hiện theo các bước theo hướng dẫn bên dưới. Các khoản học phí cần được hoàn tất trước ngày nhập học 4 tuần. Để thuận tiện cho việc đăng ký nhập học bạn có thể liên hệ với các đại diện tuyển sinh của TALK ở Việt Nam để được hướng dẫn chi tiết hơn.

  Name * English Name *
  Email *
  Country * Phone *
  Gender Date of birth *
  Program1 *
  Dormitory *
  Training period *    
  Program2 *
  Dormitory *
  Training period *    
  Emergency contact Phone
  Relationship with student    
  Memo