Thực đơn đặc biệt cho ngày thứ 6

Chúng tôi có một bữa ăn đặc biệt mỗi thứ Sáu! Nhiều bạn có thể nghĩ rằng bữa ăn của các học viện tiếng Anh ở Philippines không thực sự tốt. Tuy nhiên, có rất nhiều học viện cung cấp thức ăn ngon cho sinh viên ngày nay. TALK cũng … Continue reading “Thực đơn đặc biệt cho ngày thứ 6”