Học viện Anh ngữ Talk – ESL: Tìm hiểu về giới từ.

Xin chào tất cả mọi người ! Video này sẽ dạy bài học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu.Bài học hôm nay là về giới từ.Cùng học với Talk nào! Ví dụ: When did you arrive in/at New York?-arrive in cities/countries, -arrive at specific place ex airport/hotel … Continue reading “Học viện Anh ngữ Talk – ESL: Tìm hiểu về giới từ.”

Học viện Anh ngữ Talk-ESL: Nội động từ và ngoại động từ trong ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu.

Xin chào tất cả mọi người! hôm nay chủ đề của chúng ta là nội động từ và ngoại động từ cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Thắt dây an toàn cho bài học hôm nay và hy vọng bạn sẽ có thời gian học tập tốt với … Continue reading “Học viện Anh ngữ Talk-ESL: Nội động từ và ngoại động từ trong ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu.”

Học viện Talk hướng dẫn tiếng Anh trực tuyến.

Ngữ pháp nâng cao:Sử dụng từ nâng cao ( Very+@) Bài học hôm nay là một số từ nâng cao mà bạn có thể sử dụng thay vì sử dụng “VERY” Học tiếng Anh cùng cô giáo Judith xinh đẹp! 1) Very bad to “awful”2) Very interesting to “fascinating”3) Very … Continue reading “Học viện Talk hướng dẫn tiếng Anh trực tuyến.”