Hành trình của chúng tôi tại thị trấn Trăm Đảo

Sau khi tốt nghiệp kết thúc khóa học đào tạo ngôn ngữ dài hạn tại Học viện Talk, chúng tôi đã quyết định đến thăm thị trấn Trăm Đảo trong thời gian 4 ngày 3 đêm cho kế hoạch của chuyến đi cuối cùng tại đây. Ngay cả trước khi … Continue reading “Hành trình của chúng tôi tại thị trấn Trăm Đảo”

Hành trình du lịch Manila (22 đến 25 tháng 3) từ sinh viên MARRY

Tôi đã đi nghỉ ở Manila vào cuối tuần trước, vì bạn tôi đến từ HÀN QUỐC để thăm Philippines. Đây là hành trình của tôi. Ngày 22 tháng 3 năm 2019 Vào ngày đầu tiên, sau khi kết thúc lớp học lúc 6:00 PM, tôi đến nhà ga Joy … Continue reading “Hành trình du lịch Manila (22 đến 25 tháng 3) từ sinh viên MARRY”