[Baguio] Nông trại dâu tây

Khu vực: La Trinidad, Benguet Cách đi: Xe jeep, taxi Trang web: http://www.gobaguio.com/strawberry-farm.html Trang trại cách Baguio khoảng 30 phút và cung cấp hoạt động thu hoạch dâu tây. Trong quá trình hoạt động, tôi rất thích thu hoạch vì tôi chưa từng làm điều đó  trước đây. Do đó, … Continue reading “[Baguio] Nông trại dâu tây”