Nhà Hàng Golden Dragon

Ở Baguio, có hai Nhà hàng Trung Quốc theo phong cách Hàn Quốc. Một trong số đó là Chil-cheon-gak tại đường Legarda và người còn lại là Golden-Dragon trong Tòa nhà EDY, Đường Kisad. Chủ sở hữu quản lý nhà bếp và hội trường, cả hai đều sạch sẽ. Các … Continue reading “Nhà Hàng Golden Dragon”