Lịch thi IELTS 2019

Xin chào, đây là Học viện Talk ở thành phố Baguio, Philippines.

Xin lưu ý rằng lịch thi IELTS Baguio 2019 đã có sẵn.

Các khu vực khác của Philippines có ngày thử nghiệm khác nhau.

Có hai loại bài thi IELTS, Đại cương và Học thuật.

Học sinh sẽ làm bài kiểm tra IELTS do Hội đồng Anh quản lý.

Sinh viên muốn thi IELTS có thể đến văn phòng và nộp đơn.