Học ngắn hạn (1 – 3 tuần)

Khóa học ngắn hạn 1 ~ 2 tuần

Bạn muốn học tiếng Anh nhưng không có nhiều thời gian
Bạn muốn cải thiện tiếng Anh trong thời gian ngắn
Bạn muốn vừa học tiếng Anh kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa Philippines

Khóa học tiếng Anh chuyên sâu đặc biệt trong thời gian ngắn!

Khóa học tiếng Anh chuyên sâu đặc biệt trong thời gian ngắn!

Học viên có 7 giờ học 1:1/ngày (Một giáo viên kèm một học viên).
Với khóa ngắn hạn bạn có thể học:
ESL, Power Speaking, IELTS hoặc TOEIC.
Khóa học với toàn bộ lớp 1:1. Giáo viên sẽ tập trung dạy các phương pháp tự học tiếng Anh để sau khi về nước học viên biết cách tự học hiệu quả. Với cường độ học cao 7 giờ học 1:1, học viên có thể tiếp thu lượng kiến thức nhiều trong thời gian ngắn. Khóa học này có thời gian tối đa là 2 tuần, học viên làm bài kiểm tra online trước khi qua Philippines.


Fees in Yangco cetner
Period Double room Triple room Quad room
1 week 500 USD 400 USD 350 USD
2 weeks 1000 USD 800 USD 700 USD

Chuẩn bị kiểm tra đầu vào

Nếu bạn muốn tham gia khóa học này vui long liên hệ chúng tôi để được làm bài kiểm tra đầu vào online.