Intensive TOEIC

Khóa học TOEIC

Intensive TOIEC
Guarantee TOIEC
Intensive TOEIC Khóa học này giúp học viên nắm rõ kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong kỳ thi TOEIC, cách để cải thiện được điểm số trong mỗi kỹ năng. Khóa học phù hợp với học viên muốn học TOEIC từ 4 đến 8 tuần và học viên ở trình độ mới bắt đầu.
Guarantee TOEIC Khóa học này bảo đảm các mục tiêu về điểm số và đạt tỷ lệ thành công 100% cho đến hiện tại. Thời gian học cố định trong vòng 12 tuần, và bảo đảm đạt số điểm là 600, 800 và 900 điểm trong bài kiểm tra TOEIC chính thức. Nếu bạn muốn đạt được số điểm mà bạn cần, khóa học này sẽ rất hữu ích cho bạn. Để đủ điều kiện với khóa học bảo đảm TOEIC 600, học viên phải có ít nhất 300 điểm trong bài kiểm tra TOEIC chính thức.
Để đủ điều kiện với khóa học bảo đảm TOEIC 800, học viên phải nên có ít nhất 500 điểm trong bài kiểm tra TOEIC chính thức.
Để đủ điều kiện tham gia khóa học bảo đảm TOEIC 900, học viên phải có ít nhất 800 trong bài kiểm tra TOEIC chính thức.
Nếu bạn chưa có điểm thi TOEIC , bạn có thể làm bài kiểm tra TOEIC tại TALK Academy.

Thời khóa biểu (9 giờ học/ngày)

Course Classes
1:1 Class 1:4 Class 1:6 Native Class
Intensive TOEIC 6 Hours X X
Guarantee TOEIC 6 Hours X X
Vocabulary Test Night Class Exam
1 Hour 2 Hours Everyday

Các học viên phải làm bài kiểm tra mỗi tối
Học viên khóa TOEIC không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5.
Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.

Thời khóa biểu mẫu cho khóa TOEIC

07:00 – 08:00 Ăn sáng  
08:00 – 08:45 Tiết 1
(45 phút)
 • Đa dạng quốc tich

  Học viên có thể giao tiếp với nhiều học viên với các quốc tịch khác nhau

 • Các bữa ăn vào cuối tuần và ngày lễ.

  Học viện phục vụ bữa sáng muộn lúc 10:30 sáng, bữa tối lúc 5:30 chiều vào cuối tuần và ngày lễ.

 • EOP (Chính sách chỉ sử dụng tiếng Anh)

  Học sinh phải sử dụng tiếng Anh từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối trong học viện. (Trừ giờ ăn) Nếu học viên vi phạm, 50 peso sẽ được khấu trừ vào tiền đặt cọc.

 • Giờ giới nghiêm

  Học viên sẽ được ra ngoài từ thứ hai đến thứ năm và Chủ nhật và phải quay lại trường trước 10 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy không áp dụng giờ giới nghiêm

08:55 – 09:40 Tiết 2
(45 phút)
09:50 – 10:35 Tiết 3
(45 phút)
10:45 – 11:30 Tiết 4
(45 phút)
11:40 – 12:25 Lunch
13:25 – 14:10 Tiết 5
(45 phút)
14:20 – 15:05 Tiết 6
(45 phút)
15:15 – 16:00 Tiết 7
(45 phút)
16:10 – 16:55 Tiết 8
(45 phút)
17:05 – 17:50 Tiết 9
(45 phút)
17:50 – 19:00 Ăn tối
19:00 – 19:50 TOEIC
voca test
Mỗi ngày học viên TOEIC sẽ có bài kiểm tra từ vựng bắt buộc
20:00 – 21:50 Mock test Mỗi ngày học viên TOEIC có bài kiểm tra giống với thi chính thức
22:00 – Tự học / Nghĩ ngơi

*Biểu đồ thể hiện sự tiến bộ về điểm số theo số tuần học của các học viên TOEIC tại TALK.

Khóa học TOEIC tại Talk Academy

Chương trình học TOEIC của trường
Học viện TALK đào tạo các khóa học có bảo đảm về đầu ra TOEIC trong mười năm nay. Kiến thức và hiểu biết của chúng tôi về TOEIC là tốt nhất ở Philippines. Nhiều học viên tốt nghiệp đã đạt được số điểm mà họ mong muốn và thông qua kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được nhiều bí quyết trong kỳ thi TOEIC chính thức. Với 6 tiết học lớp 1:1 mỗi ngày, học viên biết TOEIC là gì và làm thế nào để đạt điểm cao trong khóa học TOEIC.TOEIC là khóa học đáng chú ý của chúng tôi tại TALK Academy.
Các lớp học TOEIC (6 tiết 1:1)
Xem lại phần LC 2 tiết (Phần 1,2 và 3,4): Giáo viên có trình độ dạy các bí quyết, cách nắm bắt các câu chính trong các câu hỏi. Và nghe tập tin được phát đi phát lại để đảm bảo học sinh hiểu rõ về nó.
Xem lại phần RC 2 tiết (Phần 5,6 và 7): Giáo viên có trình độ dạy ngữ pháp và bí quyết, cách tìm ra câu trả lời đúng trong chỗ trống và khiến họ hiểu đoạn văn.
TOEIC Nói 2 tiết : Các giáo viên có trình độ đưa ra các mẹo để đạt điểm cao trong TOEIC Nói và khiến họ sử dụng các từ và cấu trúc phù hợp.
khóa học TOEIC có cam kết
Khóa học TOEIC có bảo đảm được khuyến khích dành cho những học viên có mục tiêu nhất định về điểm số. Thời gian học cố định trong vòng 12 tuần.
Chúng tôi bảo đảm đầu ra với số điểm là 600 điểm, 800 điểm và 900 điểm trong kỳ thi chính thức.

<Các yêu cầu>
-Điểm TOEIC chính thức 300> Bảo đảm điểm TOEIC 600
-Điểm TOEIC chính thức 500> Bảo đảm điểm TOEIC 800
-Điểm TOEIC chính thức 700> Bảo đảm điểm TOEIC 900
*Nếu bạn chưa có điểm thi TOEIC , bạn có thể làm bài kiểm tra TOEIC tại TALK Academy.

<Các lợi ích>
Nếu không đạt được điểm mục tiêu TOEIC trong vòng 12 tuần, thì học phí TOEIC là miễn phí (Ưu đãi tối đa 6 tháng)
* ngoại trừ gia hạn visa, ký túc xá, sách giáo khoa và phí dịch vụ.

Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:45 LC Part 1,2 1:1 Class
08:55 – 09:40 LC Part 3,4 1:1 Class
09:50 – 10:35 RC Part 5,6 1:1 Class
10:45 – 11:30 Tự học
11:40 – 12:25 Ăn trưa
13:25 – 14:10 RC Part 7 1:1 Class
14:20 – 15:05 TOEIC Speaking 1:1 Class
15:15 – 16:00 TOEIC Speaking 1:1 Class
16:10 – 16:55 Tự học
17:05 – 17:50 Tự học
18:00 – 19:00 Ăn tối
19:00 – 19:50 TOEIC Voca Bắt buộc
20:00 – 21:50 TOEIC Actual Test Bắt buộc
22:00 – Nghĩ ngơi
* Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa TOEIC

TOEIC
1:1 Khóa học bao gồm 6 giờ lớp 1:1. Các kỹ năng Listening và Reading học 4 giờ/ngày. TOEIC Speaking học 2 giờ/ngày

 • Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5
 • Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.