Intensive IELTS

Chương trình IELTS

Intensive IELTS
Guarantee IELTS

Các đặc trưng của khóa IELTS

Intensive IELTS Khóa học này giúp học viên nắm rõ kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong kỳ thi IELTS, cách để cải thiện được điểm số trong mỗi kỹ năng. Khóa học phù hợp với học viên muốn học IELTS từ 4 đến 8 tuần và học viên ở trình độ mới bắt đầu.
Guarantee IELTS Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra là một trong những khóa học tốt nhất của chúng tôi. Khóa học này giúp học viên đạt được số điểm mong muốn trong thời gian ngắn. Cho đến thời điểm hiện tại 100% học viên của chúng tôi đạt điểm đầu ra đúng hoặc ngoài mong đợi sau khi kết thúc khóa học.
Thời gian học khóa đảm bảo là 12 tuần. Các mức điểm đầu ra của khóa học là 5.5, 6.0 và 6.5
Với điểm đầu vào 4.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 5.5
Với điểm đầu vào 5.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 6.0
Với điểm đầu vào 6.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 6.5
Học viên có thể làm kiểm tra IELTS đầu vào tại TALK hoặc xuất trình điểm IELTS chính thức trong vòng 6 tháng (nếu có).
Trong khóa IELTS đảm bảo, học viên được học lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ

Thời khóa biểu (10 – 11 giờ học/ngày)

Khóa học Lớp học
1:1 Class 1:4 Class 1:1 Native Class
Intensive IELTS 6 Hours 1 Hours
Guarantee IELTS 5 Hours 1 Hours 1 Hours
Lớp học sau giờ ăn tối
Vocabulary Test Night Class Exam
1 Hour 2 Hours Every Friday

Các bài kiểm tra mỗi ngày: Thứ 2,4,6 – Writing Task2; Thứ 3,5 – Listening Test
Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5.
Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.

Thời khóa biểu mẫu cho khóa IELTS

07:00 – 08:00 Ăn sáng Tầng 1
08:00 – 08:45 Tiết 1 (45 phút) Học viên IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5

 • Đa dạng quốc tich

  Học viên có thể giao tiếp với nhiều học viên với các quốc tịch khác nhau

 • Các bữa ăn vào cuối tuần và ngày lễ.

  Học viện phục vụ bữa sáng muộn lúc 10:30 sáng, bữa tối lúc 5:30 chiều vào cuối tuần và ngày lễ.

 • EOP (Chính sách chỉ sử dụng tiếng Anh)

  Học sinh phải sử dụng tiếng Anh từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối trong học viện. (Trừ giờ ăn) Nếu học viên vi phạm, 50 peso sẽ được khấu trừ vào tiền đặt cọc.

 • Giờ giới nghiêm

  Học viên sẽ được ra ngoài từ thứ hai đến thứ năm và Chủ nhật và phải quay lại trường trước 10 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy không áp dụng giờ giới nghiêm

08:55 – 09:40 Tiết 2 (45 phút)
09:50 – 10:35 Tiết 3 (45 phút)
10:45 – 11:30 Tiết 4 (45 phút)
11:40 – 12:25 Ăn trưa
13:25 – 14:10 Tiết 5 (45 phút)
14:20 – 15:05 Tiết 6 (45 phút)
15:15 – 16:00 Tiết 7 (45 phút)
16:10 – 16:55 Tiết 8 (45 phút)
17:05 – 17:50 Tiết 9 (45 phút)
17:50 – 19:00 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS vocabulary test Mỗi ngày học viên sẽ có bài kiểm tra từ vựng IELTS bắt buộc
20:00 – 21:50 Phần nghe/nói 2 Thứ Hai/Thứ Tư – Phần Đọc Thứ Ba/ Thứ Năm – Phần Nghe
22:00 – Tự học/Nghĩ ngơi
IELTS

*Biểu đồ thể hiện sự tiến bộ về điểm số theo số tuần học của các học viên IELTS tại TALK.

Các khóa học IELTS tại Talk Academy

Khóa học IELTS của TALK Academy tại Philippines
Có các khóa IELTS dành cho người di cư, làm việc và học đại học ở nước ngoài như Úc, New Zealand và Canada. Các khóa học IELTS của Talk sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên và kỹ năng hữu ích cùng với chất lượng các giáo viên IELTS. Các giáo viên IELTS tại đây có tổng điểm là 7.0, một trong số họ có tổn điểm 8.0.
Người học có thể tập trung chuyên sâu vào phần viết và nói trong các lớp học 1: 1 của họ. Đây cũng là lợi thế lớn của việc học IELTS tại Philippines
Các môn học trong lớp IELTS (6 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4)
Các lớp học bao gồm : 6 tiết lớp 1:1, 1 tiết lớp nhóm 1:4. Trong các lớp học 1: 1 các học viên sẽ được học các kỹ năng Nghe,Nói, Đọc, Viết phần 1, Viết phần 2, Ngữ pháp. Trong lớp nhóm 1: 4, họ được xem lại bài kiểm tra nghe được thực hiện vào tối mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Với những lớp học chuyên sâu, sinh viên có thể cải thiện kỹ năng nói và kỹ năng viết của mình một cách nhanh chóng.
Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra
Khóa học IELTS có bảo đảm được khuyến khích cho những sinh viên cần mục tiêu nhất định về điểm số. Sự khác biệt giữa IELTS có bảo đảm và IELTS nâng cao là IELTS có bảo đảm sẽ cung cấp lớp học nói 1 : 1 với giáo viên bản ngữ 1 giờ mỗi ngày. Thời gian học cố định trong vòng 12 tuần. Bảo đảm có số tổng điểm là 5.5 điểm, 6.0 điểm và 6.5 điểm.

<Yêu cầu đầu vào>
-Official IELTS 4.0 scores > Guarantee IELTS score of 5.5
-Official IELTS 5.0 scores > Guarantee IELTS score of 6.0
-Official IELTS 6.0 scores > Guarantee IELTS score of 6.5
*Nếu bạn chưa có điểm thi IELTS chính thức, bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào tại TALK

<Ưu điểm>
Nếu điểm thi chính thức sau 12 tuần thấp hơn điểm đảm bảo học viên sẽ được học lại miễn phí học phí.
*Không bao gồm phí kí túc xá và chi phí địa phương

Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:45 Speaking 1:1 Class
08:55 – 09:40 Listening 1:1 Class
09:50 – 10:35 Reading 1:4 Class
10:45 – 11:30 Tự học
11:40 – 12:25 Ăn trưa
13:25 – 14:10 Writing task1 1:1 Native Class
14:20 – 15:05 Writing task2 1:1 Class
15:15 – 16:00 Grammar 1:1 Class
16:10 – 16:55 Listening 1:4 Class
17:05 – 17:50 Tự học
17:50 – 19:00 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS voca Bắt buộc
20:00 – 21:50 Listening / Reading / Writing task2 Bắt buộc
22:00 – Nghĩ ngơi
*Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa Intensive IELTS.

Intensive IELTS
Khóa học bao gồm 6 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4. Lớp 1:1 dạy các môn: Speaking, Listening, Reading, Writing Task1, Writing Task2, Grammar. Trong lớp nhóm 1:4, học viên được giáo viên sửa lỗi các bài kiểm tra mà mình đã trong các buổi tối Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

 • Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5
Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:45 Speaking 1:1 Giáo viên bản ngữ
08:55 – 09:40 Listening 1:1 Class
09:50 – 10:35 Reading 1:1 Class
10:45 – 11:30 Tự học
11:40 – 12:25 Ăn trưa
13:25 – 14:10 Writing task1 1:1 Class
14:20 – 15:05 Writing task2 1:1 Class
15:15 – 16:00 Grammar 1:1 Class
16:10 – 16:55 Listening Nhóm 1:4
17:05 – 17:50 Tự học
17:50 – 19:00 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS voca Bắt buộc
20:00 – 21:50 Listening / Reading / Writing task2 Bắt buộc
22:00 – Nghĩ ngơi
*Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa Intensive IELTS

Guarantee IELTS
Khóa học bao gồm 5 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4. Lớp 1:1 dạy các môn: Speaking, Listening, Reading, Writing Task1, Writing Task2, Grammar. Trong lớp nhóm 1:4, học viên được giáo viên sửa lỗi các bài kiểm tra mà mình đã trong các buổi tối Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.
Và 1 giờ lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ môn Speaking

 • Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5

Registration Schedule of Guarantee IELTS

Starting Date Testing Date Module
March 28, 2020 June 06, 2020 Academic
April 12, 2020 June 20, 2020 Academic/General
May 10, 2020 July 18, 2020 Academic/General
May 24, 2020 July 25, 2020 Academic/General
June 21, 2020 August 29, 2020 Academic
July 05, 2020 September 05, 2020 Academic
July 18, 2020 September 26, 2020 Academic/General
August 02, 2020 October 10, 2020 Academic
August 30, 2020 October 31, 2020 Academic/General
September 12, 2020 November 21, 2020 Academic/General
October 10, 2020 December 12, 2020 Academic
October 10, 2020 December 19, 2020 Academic/General