Khóa ESL cho gia đình

Khóa ESL cho gia đình

Ba mẹ & thiếu nhi

Khóa học gia đình ESL là gì ?

※ Khóa học gia đình dành cho ba mẹ và những đứa trẻ muốn học tiếng Anh cùng nhau và chăm sóc con cái của họ cùng một lúc.

※ Khóa học này được mở hàng năm. Thậm chí không có kỳ nghỉ, Talk Academy vẫn cung cấp khóa học gia đình.

※ Trong khóa học này, cha mẹ có thời gian học tiếng Anh và chăm sóc con cái của họ.

※ Những đứa trẻ có thể cải thiện tiếng Anh của mình trong khi được cha mẹ chăm sóc.

Các nét nổi bật

Các nét nổi bật của khóa học tiếng Anh dành cho gia đình như sau: Thứ nhất, trẻ em có thể học khóa học tiếng Anh tốt hơn với cha mẹ.
Thứ hai, vì họ có thể ở cùng phòng, nên họ có thể có một cuộc sống thoải mái ở Philippines.
Cuối cùng, cha mẹ có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình bằng các bài giảng, họ biết cách hướng dẫn con mình cải thiện tiếng Anh.
Hơn nữa, những đứa trẻ có nhiều cơ hội nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
Khi trẻ có thời gian với cha mẹ, chúng sẽ ổn định và dễ tiếp thu những thứ không quen thuộc.

Curriculums

Loại lớp Môn học Nội dung
Lớp 1:1 (5 lớp/ngày) Speaking Giúp các bé rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh, tự tin giao tiếp với người nước ngoài.
Writing Các bé được học các thành phần, cấu trúc câu trong tiếng Anh, luyện tập kỹ năng viết mỗi ngày
Reading Thông qua lớp tập đọc các bé sẽ cải thiện khả năng phát âm và đọc hiểu văn bản
Pattern Học về những mẫu câu căn bản trong giao tiếp. Lớp học này có tính ứng dụng rất cao, nhất là trong giao tiếp với người nước ngoài.
1:2 Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ
(1 lớp/ngày)
Discussion Lớp thảo luận nhóm giúp các bé tự tin thể hiện quan điểm cá nhân trước nhiều người.
Pronunciation Giáo viên bản ngữ sẽ giúp các bé phát âm một cách chuẩn nhất.
1:4 Lớp nhóm (1 lớp/ngày) Listening Luyện kỹ năng nghe, phân biệt sự khác nhau của các âm trong tiếng Anh
Lớp từ vựng (1 giờ/ngày) Vocabulary Kiểm tra từ vựng hàng ngày bằng cách nghe và chép ra giấy

Thời khóa biểu mẫu cho thiếu nhi

Thời gian Lớp học từ thứ 2 đến thứ 6 Thứ 7 Chù Nhật
Wake up 07:00 ~ 08:00 (Include breakfast) Ăn sáng Thời gian tự do
Tiết 1 08:00 ~ 08:45 Speaking 1:1 class
Tiết 2 08:55 ~ 09:40 Reading 1:1 class
Tiết 3 09:50 ~ 10:35 Grammar 1:1 Class
Tiết 4 10:45 ~ 11:30 Tự học Ăn sáng lúc 10:30
Lunch 11:40 ~ 12:25 Ăn trưa Thời gian tự do
Tiết 5 13:25 ~ 14:10 Writing 1:1 class
Tiết 6 14:20 ~ 15:05 Pattern 1:1 class
Tiết 7 15:15 ~ 16:00 Pronunciation 1:2 giáo viên bản ngữ
Tiết 8 16:10 ~ 16:55 Discussion 1:4 Group Class
Tiết 9 17:05 ~ 17:50 Tự học
18:00 ~ 19:00 Ăn tối Ăn tối
Tiết 10 19:00 ~ 19:50 Kiểm tra từ vựng Ăn tối
Tiết 11 20:00 ~ 21:50 Viết nhật kí bằng tiếng Anh
Bed time 22:00 Tự học/Nghĩ ngơi Nghĩ ngơi
  • Các lớp học 1:1 giáo theo sát trình độ tiếng Anh của từng học viên
  • Lớp nhóm các học viên được xếp cùng trình độ với nhau. Các bé có thời gian để chia sẻ kiến thức với thầy cô và bạn bè cùng lớp.
※ Đây là thời khóa biểu mẫu. Thời khóa biểu chính thức cũng dựa trên số lượng lớp học tương tự.

Thời khóa biểu cho thiếu nhi

▲ Curriculum 1:1 class 5 hours + 1:4 group 1 hour + 1:2 group class native

Môn học
1) 1:1 class 5 hours : Speaking, Writing, Reading, Grammar, Pattern
2) 1:4 group class 1 hour : Discussion
3) 1:2 group class with native teacher 1 hour : Pronunciation

Chi phí
Học phí: 950USD (2 tuần), Phí đăng ký : 100USD
Ký túc xá: Phòng 3 người 640USD / Phòng đôi 690USD

Thời khóa biểu mẫu cho ba mẹ

  Thời gian Lớp học từ thứ 2 đến thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
07:00 ~ 08:00(include breakfast) Ăn sáng Thời gian tự do
Class 1 08:00 ~ 08:45 Speaking 1:1 class
Class 2 08:55 ~ 09:40 Reading 1:1 class
Class 3 09:50 ~ 10:35 Writing 1:1 class
Class 4 10:45 ~ 11:30 Pattern 1:1 class Ăn sáng lúc 10:30
Class 5 11:40 ~ 12:25 Listening 1:1 class Thời gian tự do
Lunch 12:25 ~ 13:25 Ăn trưa
Free time 13:25 ~ 18:00 Thời gian tự do
Dinner 18:00 ~ 19:00 Ăn tối Ăn tối lúc 18:00
Free time 19:00 ~ 22:00 Thời gian tự do Thời gian tự do
※ Các buổi tối trong tuần ba mẹ phải quay về trường trước 10 giờ

Các môn học
1) 4 lớp 1:1: Speaking, Writing, Reading, Pattern

Chi phí
Học phí: 600USD (4 tuần), Phí đăng ký: 100USD
Ký túc xá: Phòng đôi 690USD