HƯỚNG DẪN ĐIỀN ARRIVAL CARD TẠI PHILIPPINES

Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách điền thông tin vào arrival card khi các nhập cảnh tại Phillipines


Khi các bạn đến Phillipines để học tiếng Anh các bạn sẽ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Manila hoặc Clark


Các bạn sẽ phải điền thông tin vào arrival card tại đây


Arrival card sẽ được tiếp viên hàng không đưa cho các bạn trên may bay hoặc các bạn có thể lấy tại cổng hải quan.

  1. Số PASSPORT
  2. LAST NAME (Họ)
  3. FIRST NAME (Tên)

04. MIDDLE NAME (Tên lót/ họ đệm)

05.   DATE OF BIRTH: M/D/Y (ngày tháng năm sinh)
06.    NATIONALITY (quốc tịch)
07.    GENDER: M/F (giới tính)
08.   ADDRESS ABROAD; write simple address in your country/ex) SEOUL, KOREA (địa chỉ tại quốc gia của các bạn)
09.   ADDRESS IN THE PHILIPPINES : (Địa chỉ tại Philippines) TALK ACADEMY #37 yangco Rd., Upper General Luna Rd., Baguio City, 2600 Philippines
10.      CONTACT NUMBER: first, write your country code and your number in your country/ex) Korea ->+82 10-1234-5678 (số DT liên hệ + mã vùng)
11.     OCCUPATION: ex) STUDENT, OFFICER, BUSINESSMAN (nghề nghiệp)

12. PERSONAL I.D NUMBER: No need to write (không bắt buộc điền)
13.    FLIGHT: Your flight number/ex) pr469, oz703 (Mã số chuyến bay trên vé máy bay)
14.     PORT OF EXIT: Your departure airport name (cổng đến chuyến bay)

15. ACR I-CARD NUMBER: An ACR I-Card is a microchip-based, credit card-sized, identification card issued to all registered aliens whose stay in the Philippines has exceeded fifty-nine (59) days. It also has an embedded computer chip with biometric security features capable of data management and can be updated electronically. / STUDENTS NO NEED TO FILL OUT FOR THIS. ( không bắt buộc điền)


16.  PRIMARY PURPOSE OF TRAVEL: Please check (EDUCATION/TRAINING) ( Mục đích khi đến Philippines các bạn có thể điền là Education)
17.   SIGNATURE (Chữ ký)
18.   DATE OF ARRIVAL ( Ngay đến)

Hãy đọc thật kỹ để nắm được các điền thông tin vào arrival card nhé.

Và đừng quên mang theo LOA (Official Letter Of Acceptance).

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ chúng tôi.

skype: baguiotalk@gmail.com

mail : baguiotalk@gmail.com