Cách đeo khâu trang đúng cách?


What is a mask used for?

Khẩu trang giúp hạn chế sự lây lan của vi rút.

Khi ai đó ho, hắt hơi, nói chuyện họ có thể tiết ra những giọt nhỏ vào không khí có thể lây nhiễm cho người khác.

If someone has caught a cold, face mask can reduce the number of germs that the wearer releases and protect other people from getting sick.


Cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách.

Mặt nạ thải bỏ nên được sử dụng một lần và sau đó ném vào rác.

You must remove and replace masks when they become moist.


Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask.


Cách tháo mặt nạ

Nó cùng một quy trình với ở trên. Luôn rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay trước khi chạm vào mặt nạ. Don lồng chạm vào mặt trước của mặt nạ. Bởi vì mặt trước của mặt nạ bị ô nhiễm khi bạn đeo mặt nạ.

Trước khi đeo khẩu trang, hãy chắc chắn rằng mặt trắng của khẩu trang hướng về phía khuôn mặt của bạn.

Nếu bạn cần một mặt nạ, bạn có thể lấy một ít tại văn phòng của học viện của chúng tôi.

Hãy chăm sóc bản thân!