Điểm TOEIC +300! trong 12 tuần

Học viện TALK là trường đầu tiên bắt đầu và vận hành khóa học đảm bảo điểm TOEIC tại Philippines.Chúng tôi đảm bảo rằng người học có thể cải thiện ít nhất điểm TOEIC 300 của họ trong 12 tuần. Khóa học đảm bảo của Học viện TALK được thiết … Continue reading “Điểm TOEIC +300! trong 12 tuần”

3 quyền lợi đặc biệt cho sinh viên IELTS

TALK Academy cung cấp 3 quyền lợi đặc biệt dành cho học viên IELTS 1. Khoá học IELTS chỉ giảng dạy cùng lúc 10 học viên Chúng tôi thấu hiểu học viên  IELTS rất cần đạt được điểm số mục tiêu của. Vì các bạn cần điểm số đó để … Continue reading “3 quyền lợi đặc biệt cho sinh viên IELTS”