VỀ CHÚNG TÔI

Lịch sử hình thành và hoạt động của trường Anh ngữ TALK

Năm 2019

Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2019: Tham gia hội thảo du học Philippines tại Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc.
Tháng 9 năm 2019: Tham gia hội thảo Besa và Cala tại Nhật Bản.
Tháng 9 năm 2019: Tham gia hội thảo Besa và Cala tại Việt Nam.

Năm 2018

Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2018: Tham gia hội thảo du học Philippines tại Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc.
Tháng 9 năm 2018: Sát nhập trung tâm YANGCO và Trung tâm ENE.
Tháng 9 năm 2018: Tham gia hội thảo BESA và CALA tại Nhật Bản.
Tháng 9 năm 2018: Tham gia hội thảo BESA và CALA tại Việt Nam.
Tháng 10 năm 2018: Khai trương Học viên Talk tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc.
Tháng 11 năm 2018: Tham gia hội thảo du học Philippines tại Đài Loan.

Năm 2017

Từ tháng 1 đến 11 năm 2017: Tham gia hội thảo du học Philippines tại Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc.
Tháng 01 năm 2017: Trại hè cho thiếu niên
Tháng 04 năm 2017: Khai giảng khóa học IELTS đảm bảo tại học viện Talk.
Tháng 05 năm 2017: Hợp tác với KHÁCH SẠN BAGUIO CROWN LEGERCY để thực tập với học viện TALK.
Tháng 05 năm 2017:Ra mắt chương trình Đảm bảo IELTS
Tháng 6 năm 2017: Ký Biên bản thỏa thuận giữa Học viện TALK và Khách sạn Crown Legacy cho Chương trình OJT.
Tháng 9 năm 2017: Tham gia Hội thảo BESA & CALA tại Nhật Bản.
Tháng 10 năm 2017: Tham gia Hội thảo BESA & CALA tại Việt Nam.

Năm 2016

2016.01 Tham gia triển lãm quốc tế SETEC World study
2016.03 Tham gia triển lãm COEX Philippines và Australia tại nước ngoài
2016.03 Tham gia triển lãm ở nước ngoài du học Philippines
2016/03 Tham gia triển lãm tại BEXCO Philippines và Australia
2016.04 Tham gia BESA Famtour
2016.07 Trại hè cho thiếu nhi
2016.09 Tham gia triển lãm COEX Philippines và Australia tại nước ngoài
2016.09 Tham gia triển lãm tại BEXCO Philippines và Australia
2016.12 Khoá học trong kỳ nghỉ đông dành cho thiếu nhi
2016 12 Hợp đồng với chương trình học ngắn hạn, Thỏa thuận với BESA về bảo đảm cho sinh viên trong thời gian học tập tại Baguio
2016.12 Ra mắt chương trình ESL cho gia đình

Năm 2015

(Tháng 1) Ra mắt dịch chương trình dịch vụ tự nguyện
(Tháng 2) Chương trình tiếng Anh cho sinh viên đại học Yamaguchi Nhật Bản
(Tháng 3) Tham gia triển lãm COEX tại nước ngoài
(Tháng 4) Tham gia BESA Famtour
(Tháng 7) Trại hè cho thiếu nhi
(Tháng 10) Trung tâm Brentwood tích hợp vào trung tâm Yangco
(Tháng 10) Gia hạn lớp học mở đầu trong khóa học ESL

Năm 2014

(Tháng 3) Tham gia triển lãm COEX tại nước ngoài
(Tháng 5) Hợp đồng MOU với trường đại học ICC
(Tháng 10) Hợp đồng MOU với Đại học Baguio
(Tháng 12) Trại hè cho thiếu niên

Năm 2013

(Tháng 3) Tham gia triển lãm COEX tại nước ngoài
(Tháng 4) Chuyển đến Gangnam, Hàn Quốc với tư cách là chi nhánh của văn phòng chi nhánh Hàn Quốc
(Tháng 5) Hợp đồng MOU với chương trình đại học ở Hoa Kỳ
(Tháng Sáu) Hợp đồng MOU với chương trình tiểu học, trung học
(Tháng 7) Trại hè cho thiếu nhi
(Tháng 8) Ra mắt chương trình Power Speaking
(Tháng 9) Ra mắt chương trình chuyên sâu về OPIC & TOEIC
(Tháng 10) Chuyển đến trung tâm Yangco Sparta
(Tháng 10) Tham gia triển lãm COEX ở nước ngoài
(Tháng11 ) Trại hè cho thiếu nhi
(Tháng 12) Thành lập trung tâm Brentwood Native

Năm 2012

(Tháng 1) Hợp đồng MOU với IH Brisbane (ALS) tại Úc
(Tháng 2) Hợp đồng Dịch vụ tự nguyện với Baguio City
(Tháng 3) Nói chuyện với chủ tịch hội học viện được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Baguio của cư dân Hàn Quốc
(Tháng 4) Chuyển đến trung tâm du học trẻ
(Tháng 7) Trại nghỉ hè cho thiếu nhi năm 2012

Năm 2011

(Tháng 1) Trại nghỉ hè mùa đông cho Juniors 2011
(Tháng 3) Phát triển chương trình giảng dạy tích hợp
(Tháng 4) Hợp đồng MOU với chương trình AIPE OJT tại Úc
(Tháng 5) Thành lập trung tâm E & E, mở trung tâm bán Sparta

Năm 2010

(Tháng 1) Trại nghỉ dưỡng mùa đông cho thiếu niên
(Tháng 2) Biên bản ghi nhớ với Đại học Cordillera ở Philippines
(Mar) Thành lập chi nhánh Học viện TALK thứ 2
(Tháng 5) Thành lập trung tâm TALK Academy Junior
(Tháng 6) Hợp đồng MOU với Đại học Baekseok ở Hàn Quốc
(Tháng 7) Hợp đồng MOU với trường Cao đẳng Centennial tại Canada
(Tháng 10) Nhận được sự công nhận từ TESDA
(Tháng 12) Hợp đồng với chương trình học ngắn hạn 2011, Thỏa thuận với BESA về bảo đảm cho sinh viên? I? S thời gian học tập tại Baguio

2009

(Tháng 1) Tham dự triển lãm du học quốc tế
(Tháng 7) Trại nghỉ hè cho thiếu nhi năm 2009
(Tháng 9) Trại nghỉ hè mùa đông dành cho thiếu nhi năm 2009

Năm 2008

(Tháng 1) Khai giảng khóa học IELTS, TOEIC
(Tháng 2) Ra mắt khóa học ESL Đại học tại Hoa Kỳ
(Tháng 3) Ra mắt khóa học TOEIC
(Tháng 5) Ra mắt khóa học business
(Tháng 7) Trại hè cho thiếu nien
(Tháng 10 Hợp đồng MOU) với trường Đại học ở Mỹ, mở văn phòng chi nhánh tại Seoul, Hàn Quốc
(Tháng 12) Tham gia BESA (Hiệp hội các trường tiếng Anh Baguio)

Năm 2007

(Tháng 10) Thành lập Học viện TALK (ICANTALK)
(Tháng 11) Nhận giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh từ Cục doanh thu nội bộ, SSP công nhận đã nhận được từ cục di trú Philippines
(Tháng 12) Trại nghỉ cho thiếu niên